Vés al contingut (premeu Retorn)

Anna Maria Coves Moreno

Nom Anna Maria  annamaria.jpg 
Cognoms Coves Moreno
Departament                      OE-ETSEIB 
Adressa Avda. Diagonal, 647 planta 7
08028 Barcelona
SPAIN
Telèfon +34 93 401 65 73 
Correu electrònic anna.maria.covesupc.edu

Anna M.Coves Moreno és Doctora Enginyera Industrial, professora titular d’Universitat del Departament d’Organització d’Empreses i de l’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials, ambdos de la UPC. Ha impartit docència a la Facultat d’Informàtica de Barcelona i a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, en la que hi és actualment. La recerca la realitza al voltant de dos eixos, un dins de l’entorn dels mètodes quantitatius de gestió de sistemes productius i logistics, l’altre entre la tecnologia i la societat, en temes relacionats amb la igualtat d’oportunitats. És membre de dos grups de recerca de la UPC: el d’Enginyeria d’Organització i Logística Industrial i l’altre el GIOPACT. Ha col.laborat en diversos projectes, subvencionats per entitats tan públiques com privades, cal destacar els projectes finançats pel “Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”, pel Institut Català de la Dona i per la Unió Europea Ha participat en diversos congressos, ha publicat articles en revistes i ha col.laborat en l’elaboració de diversos llibres.