Vés al contingut (premeu Retorn)

Presentació

El Grup de recerca d'Igualtat d'Oportunitats a l'Arquitectura, la Ciència i la Tecnologia (GIOPACT) és un grup de recerca multidisciplinari i transversal de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) constituït per membres de diferents departaments i àrees de coneixement: enginyeria, economia, organització d’empreses, arquitectura, física, ciències de la comunicació, psicologia, etc.

El GIOPACT ha estat constituït formalment com a grup de recerca al juliol del 2004, però des de l'any 1997 diversos membres del grup han estudiat la relació que existeix entre la valoració dels llocs de treball i la discriminació retributiva de les dones, desenvolupant diversos projectes de recerca amb l’Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El GIOPACT ha participat també en projectes de recerca de l’Institut Català de les Dones i en projectes europeus com el projecte ISOS, l’AMPVOC i Tackling Stereotypes.

Els objectius principals del GIOPACT són:
• Conèixer les diferents formes de discriminació per raó de gènere i les causes que provoquen una baixa representativitat de les dones en el món de la ciència i la tecnologia.
• Dissenyar eines i propostes d’actuació que contribueixin a la igualtat d’oportunitats de les dones en l’educació i en el mercat laboral: tant en l’accés com en la promoció, retribució i en les condicions laborals.
• Sensibilitzar i formar en matèria de gènere i discriminació.
• Aportar propostes que fomentin una major participació de les dones en la ciència i la tecnologia.
• Aplicar les eines i metodologies a altres formes de discriminació de determinats col•lectius, o per motius diferents al gènere (cultura, raça, religió, etc.).

Donada la multidisciplinarietat del grup, existeixen diferents línies de recerca que són les següents:

• Igualtat d’Oportunitats a les organitzacions (públiques i privades).
• Discriminació retributiva per raó de gènere.
• Representativitat de les dones en els nivells de responsabilitat (sostre de vidre).
• Representativitat de les dones en professions tècniques.
• Condicions laborals, flexibilització de la jornada de treball, conciliació de la vida personal i laboral.
• Perspectiva de gènere en la formació (detecció de necessitats de formació, plans de formació).
• Perspectiva de gènere en la didàctica. Innovació a l’ensenyament superior en àrees tècniques i ciències experimentals.
• Incidència de l’urbanisme i de l’arquitectura en la igualtat d’oportunitats.
• Antropologia de l’espai i recerca de l’espai de les dones.

Volem posar els nostres treballs, mitjançant aquesta web, a disposició de totes les persones a qui puguin interessar. Per descomptat, agrairem els comentaris i suggeriments que considereu oportú formular-nos.