Saltar al contenido (pulsar Return)

Enlaces de interés

 • Asociación de Mujeres Científicas y Tecnólogas (AMIT)
  AMIT té com a objectiu general potenciar la presencia i participació a tots els nivells de les dones en la recerca, l’educació superior i la gestió de la ciència. Associació sense afany de lucre que pretén ser veu, aforament de discussió i xarxa de suport per totes les investigadores i universitàries per treballar per la plena participació de les dones en la recerca i la ciència.

 • Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
  El CCDFB és un espai cultural de dones autònom i alternatiu, creat per iniciativa del moviment de dones amb la finalitat de millorar les condicions de producció de la cultura de les dones i potenciar-ne la difusió a través d’una pluralitat de mitjans. I vol ser un espai de trobada, d’intercanvi i de creació que reculli les aportacions que en el terreny de la cultura promouen i han promogut les dones. Un espai per promoure noves maneres de construir el saber i potenciar processos d’ensenyar i aprendre des d’una perspectiva interdisciplinària, intergeneracional, intercultural i feminista.

 • DUODA Centre de Recerca de Dones
  DUODA és un grup d'historiadores feministes de la Universitat de Barcelona que es va fundar per satisfer la necessitat de tenir alumnes noies i nois que descobrissin i generessin genealogia femenina del saber, genealogia que restituís el coneixement a la seva matriu femenina i materna. Mitjançant estudis de postgrau en Història de les Dones, màsters en Estudis de les Dones i el programa docent en la xarxa: el màster online en Estudios de la Diferencia Sexual, es vol enriquir la pròpia vida de les dones, enriquint existencialment qualsevol vocació, professió, talent o treball.

 • Fundació Maria Aurèlia Capmany
  La Fundació Maria Aurèlia Capmany va néixer amb el propòsit d'aprofundir i garantir la igualtat real entre les persones i potenciar un canvi cultural respecte de la participació de dones i homes en les activitats públiques i privades, la seva valoració i el seu repartiment. Vol ser un espai obert i plural de reflexió, debat i anàlisi des d'una visió de progrés sobre la situació de les dones, estimulant el moviment participatiu entre les dones en els àmbits laboral, professional i cultural.

 • Institut Català de les Dones
  L'Institut Català de les Dones (ICD) és l'organisme del Govern de la Generalitat creat per Llei del Parlament l'any 1989. En aquesta legislatura estarà orientat, fonamentalment, a dissenyar, impulsar i avaluar les polítiques de dones i per a les dones que han de desenvolupar les administracions catalanes.

 • Instituto de la Mujer
  L'Instituto de la Mujer és un organisme autònom dependent del "Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales", a través de la "Secretaría General de Políticas de Igualdad". La seva finalitat és promoure i fomentar les condicions que possibilitin la igualtat social d'ambdós sexes i la participació de la dona a la vida política, cultural, econòmica i social.

 • Mujeres y Ciencia en el CSIC
  Aquest grup té com a objectiu assessorar a la presidència del CSIC en temes relacionats amb la promoció de l’ingrés i posterior carrera de les dones científiques en la Institució. Es pretén estudiar les possibles causes que dificulten tant l’ingrés com la carrera de les dones científiques i analitzar les carències i estereotips introduïts històricament en el desenvolupament de la ciència per la escassa presència de les dones en les institucions científiques i en els estaments directius i proposar mesures per a la seva correcció

 • Programa Dona UPC
  El Programa Dona es fundà amb el repte d'aconseguir que més noies accedissin a cursar carreres tecnològiques. Procurar que les causes que provoquen la baixa participació de les noies en aquestes carreres vagin desapareixent és una feina que s'ha de fer des de molts àmbits diferents, per això continuen sent un repte la reflexió i la sensibilització per millorar la igualtat d'oportunitats a l'hora de triar el futur acadèmic i professional de les noies.

 • WITEC
  WITEC és l’Associació Europea per les dones a la Ciència, l’Enginyeria i la Tecnologia. Desenvolupa la seva tasca a nivell Europeu i té com a principals objectius incrementar el nombre de dones i noies estudiant en l’àmbit de la Ciència, l’Enginyeria i la Tecnologia, així com promoure i donar suport a la recerca en àrees relacionades amb les dones. També impulsa iniciatives per promoure la política d’igualtat de gèneres i promou la conscienciació a nivell regional, nacional i internacional en aquest camp.

 • Xarxa Feminista
  Fa 30 anys que el moviment feminista de Catalunya va sortir a la llum i varem prendre consciència col·lectiva del què volia dir ser dones. La Xarxa Feminista vol donar visibilitat al fer de les dones i a la seva capacitat transformadora. S’ha iniciat un procés organitzatiu i participatiu obert que vol servir per reforçar els vincles entre dones i estendre i donar visibilitat a tot allò que les dones estant portant a terme en el nostre país.