Skip to content

Doctorate

UPC master and doctorate

Current doctorate students

  • Daniele Casazza. Advisors: V. Rotger and Jean Gillibert (Bordeaux)
  • Anna Somoza. Advisor: J.-C. Lario

Theses of group members and/or advised by group members

Montserrat Alsina Aritmètica d'ordres quaterniònics i uniformització hiperbòlica de corbes de Shimura
Universitat de Barcelona, 1999.
Adv: P. Bayer
Gabriel Cardona Models racionals de corbes de gènere 2
Universitat Politècnica de Catalunya, 2002.
Adv: J. Quer
Francesc Castellà On the p-adic variation of Heegner points
McGill University, 2013
Adv: H. Darmon
Carlos de Vera Rational points on Shimura curves and Galois representations
Universitat Politècnica de Catalunya, 2014
Adv: V. Rotger
Josep González-Rovira Invariants diferencials de corbes algebraiques definides sobre cossos de característica positiva
Universitat de Barcelona, 1994
Adv: P. Bayer
Julio Fernández Elliptic realization of Galois representations
Universitat Politècnica de Catalunya, 2003.
Adv: J.-C. Lario
Francesc Fité L-functions and Artin representations attached to twisted abelian varieties.
Universitat Politècnica de Catalunya, 2011.
Adv: J.-C. Lario
Enrique González-Jiménez Curvas hiperelípticas modulares
Universitat Autònoma de Barcelona, 2002.
Adv: J. González
Jordi Guàrdia Geometria Aritmètica en una família de Corbes de gènere 3
Universitat de Barcelona, 1998.
Adv: P. Bayer
Xavier Guitart Arithmetic properties of abelian varieties under Galois conjugation
Universitat Politècnica de Catalunya, 2010.
Adv: J. Quer
Joan-Carles Lario Representacions de Galois i corbes el.líptiques
Universitat de Barcelona, 1991.
Adv: P. Bayer
Elisa Lorenzo Arithmetic properties of non-hyperelliptic genus 3 curves
UPC, 2014.
Adv: J.-C. Lario
Marc Masdeu CM-cycles on varieties bered over Shimura curves, and p-adic L-functions.
McGill University, 2010.
Adv: H. Darmon
Santiago Molina Specialization of Heegner points and applications
Universitat Politècnica de Catalunya, 2010.
Adv: J. González and V. Rotger
Jordi Quer Sobre el 3-rang dels cossos quadràtics i la corba el.líptica Y2=X3+M
Universitat Autònoma de Barcelona, 1987.
Adv: P. Llorente
Anna Rio Representacions de Galois octaèdriques
Universitat de Barcelona, 1998.
Adv: P. Bayer
Víctor Rotger Abelian varietites with quaternionic multiplication and their moduli
Universitat de Barcelona, 2003.
Adv: P. Bayer
Eulàlia Tramuns Una formalització de les construccions geomètriques
Universitat Politècnica de Catalunya, 2012.
Adv: J. Guàrdia
Montse Vela Álgebras Z/nZ-graduadas y problema de inmersión galoisiana
Universitat de Barcelona, 1998.
Adv: T. Crespo
Yu Zhao The Birch and Swinnerton-Dyer conjecture for Q-curves
McGill University, 2011
Adv: H. Darmon and V. Rotger